-NATUURLIJK GEZOND- 

HOLISTISCHE THERAPIE, COACHING EN ADVIES.

Weer gezond worden en -blijven via een natuurlijke stapsgewijze aanpak is mijn uitgangspunt. Ieder mens is uniek. We worden allemaal geboren met onze eigen individuele aanleg en omgevingsfactoren. Kruiden, mineralen, fytotherapie, tincturen en diverse essences kunnen veel klachten ondersteunen of verhelpen. Wellicht geldt dit ook voor u?

Een goede gezondheid betreft niet alleen ons fysiek lichaam. Denken en emoties zijn bijvoorbeeld van invloed op ons fysieke systeem en vice versa. Allerlei factoren binnen en buiten onszelf kunnen bijdragen aan ons welbevinden en gezondheid. Denk aan goede voeding, voldoende ontspanning en anders denken over de dingen. Oorzaken van disfunctioneren van ons wezen zijn vaak niet eenduidig, maar holistisch d.w.z. dat diverse oorzaken zijn aan te wijzen.

In onze maatschappij is vaak weinig ruimte voor negatieve emoties, gevoelens van rouw of hoe om te gaan met verlies. Hierover praten geeft inzicht in uw situatie, waardoor u handvatten krijgt hoe om te gaan met de situatie.

 

  - Two worlds working together -

Holistische therapie is complementaire (aanvullende)zorg op reguliere geneeskunde. Het één hoeft de ander niet uit te sluiten.

*

KVKnr: 34336550

AGB zorgverlenerscode: 90-042891

AGB praktijk code:  90-051659