CONSULTEN

INTAKE EN CONSULTEN
Tijdens een intake wordt uw totale gezondheidstoestand in kaart gebracht. In dit gesprek worden al uw lichamelijke en psychische klachten geïnventariseerd. Met deze gegevens wordt vervolgens gekeken wat de oorzaken van uw klachten zijn en welke klachten en aandoeningen met elkaar samenhangen.

In een intake wordt ook direct een eerste stap gezet in het behandeltraject. U krijgt in overleg, direct een effectieve toepassing (behandeling of middel), zodat u reeds kunt beginnen met therapie.

In elk volgend consult wordt besproken hoe het met u gaat en wordt gekeken in hoeverre de behandelde gebieden bij u zijn hersteld en wordt de volgende stap in het behandeltraject bepaald.

Een intake duurt 1- 1,5 uur. De verdere consulten zijn een uur en gemiddeld één keer per maand. Een behandeltraject kan kort of lang zijn afhankelijk van de persoon.
 
- DE EERSTE STAP OP WEG NAAR "HEEL" ZIJN-