LINKS

Nicole Prins is per 1-1-2023 aangelsoten bij beroepsvereniging CAT. www.catcollectief.nl

Vergoedingen vallen onder Natuurgeneeskundige therapie en worden door een aantal zorgverzekeraars erkend waaronder Menzis, ONVZ, PMA, Anderzorg, PNOzorg en VvAA.